Archifau Categori: Ofergoelion

Ofergoelion

Anlwcus i gerdded dan ysgol.
Lwcus/ anlwcus i weld cath ddu.
Anlwcus i dorri drych (7 mlynedd o anlwc yn ôl rhai).
Anlwcus i golli halen ar lawr neu ar fwrdd.
Anlwcus i agor ymbarél dan do.
Dydd Gwener y trydydd ar ddeg yn anlwcus.
Anlwcus i roi esgidiau newydd ar y bwrdd.
Anlwcus i basio rhywun ar y grisiau.
Lwcus i daro pren (touchwood).
(Darllenwch fwy yma: http://www.bbc.co.uk/cymru/hanes/safle/themau/cymdeithas/ofergoelion.shtml)

Dyna rai o ofergoelion cyffredin yng Nghymru heddiw. Ond beth yn union yw ‘ofergoel’? Beth am rannu’r gair yn ddau?
Coel – Cred
Ofer – Ofn yr hyn sy’n anhysbys.
Ai rhywun ofnus yw person ofergoelus yn y bôn felly? Dyma ddiffiniad Geiriadur Prifysgol Cymru:

ofergoel

Mi fyddai rhywun yn meddwl yn ein hoes ‘oleuedig’, y byddai ofergoelion wedi hen ddarfod. Ond nid felly mae pethau. Rydym yn parhau i fod yn eneidiau ofnus ac anwybodus mae’n rhaid. Mae ofergoelion yn rhan o arferion a defodau bob dydd imi. Os byddaf yn colli halen ar y bwrdd bwyd, byddaf yn taflu’r gronynnau dros fy ysgwydd chwith er mwyn dallu’r diafol sy’n stelcian tu ôl imi! Byddaf yn teimlo’n anniddig os byddaf yn mynd i mewn trwy un drws yn nhŷ rhywun ac yn gadael drwy ddrws arall. Cofiaf fynd i weld Blood Brothers a dychryn am fy mywyd pan rybuddiodd Mrs Johnstone na ddylid rhoi esgidiau newydd ar y bwrdd a tydw i erioed wedi gwneud hynny wedyn. Ydw i’n greadur ofnus, anwybodus felly? Mae’n rhaid fy mod i. Yn anffodus, ni wnaeth yr erthyglau lu ar ofergoelion yn Llafar Gwlad ddim i wella fy nerfau! Cymerwch gip ar yr ofergoelion yma gan John Huws (Llafar Gwlad, 3), Nansi Jones (Llafar Gwlad, 6), Margaret Jones (Llafar Gwlad, 6) ac awdur dienw (Llafar Gwlad, 8) –

coelion cartref

coelion cartref 3

coelion cartref 3

Wrth gwrs, y mae gan bawb ei ofergoelion ei hun. Wyddoch chi am fwy o ofergoelion? Wyddoch chi am ofergoelion sy’n perthyn i ardal benodol? Rhowch wybod. Yn y cyfamser, mwynhewch y gân ‘Ofergoelion’ gan Llwybr Llaethog, Geraint a Lisa Jarman!